Welkom op de website van 't Kruimeltje!

Peuterspeelzaal 't Kruimeltje is een goede voorbereiding op de basisschool. De kinderen wennen aan de schoolse activiteiten. De peuterspeelzaal is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

We leren de kinderen op een leuke manier om samen te spelen, aan tafel een werkje te maken en daarnaast is er ook genoeg ruimte om lekker buiten rond te rennen.

De peuterspeelzaal heeft allerlei leergerichte activiteiten die draaien op samen spelen en samen delen. 

Kalender

  Peuteropvang bij de peuterspeelzalen in Nieuwkoop  in 2017 aanzienlijk goedkoper.  
   
  Vanaf 1 januari 2018 gelden er andere regels voor het peuterspeelzaalwerk in Nederland. De kwaliteitseisen en financiering van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen worden dan zoveel mogelijk gelijk getrokken. Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop gaat deze overgang in de gemeente Nieuwkoop stapsgewijs invoeren. In de praktijk betekent dit dat peuteropvang per 1 januari voor veel gezinnen goedkoper wordt. Op deze manier hoopt het bestuur van SPN opvang voor peuters vanaf twee jaar in alle dorpskernen van Nieuwkoop aantrekkelijker te maken.  
   
  Peuteropvang De peuterspeelzaal gaat per 1 januari 2017 peuteropvang aanbieden. Inhoudelijk verandert er niets voor de kinderen. De peuteropvang behoudt dezelfde medewerkers, openingsdagen en activiteitenaanbod als het vertrouwde peuterspeelzaalwerk. Echter door peuteropvang onder te brengen bij de kinderopvang, is  het voor ouders straks  mogelijk om gebruik te maken van de kinderopvangfinanciering. 
   
  Financiering Peuteropvang Wanneer beide ouders (of de alleenstaande ouder) werken, studeren of een traject volgen zoals een reintegratietraject of een verplichte inburgeringscursus, hebben zij vanaf 1 januari 2017 recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.  
   
  Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag gaan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen die gelijk is aan de ouderbijdrage van de kinderopvangtoeslag. De overige kosten vult door de SPN aan met de subsidie die zij van de gemeente ontvangen.  
   
  Dit  betekent dat  de kosten voor peuteropvang voor inkomens tot circa € 70.000,- per jaar lager zijn dan de  ouderbijdrage die ouders nu betalen. Ouders met bijvoorbeeld een inkomen van € 20.000,- per jaar betalen vanaf 1 januari 2017 voor twee dagdelenopvang  € 10,05 per maand. Dat is aanzienlijk minder dan de € 56,- per maand die veel ouders in 2016 voor twee dagdelen opvang moesten betalen.  
   
   Met het goedkoper maken van de peuteropvang, hoopt het bestuur van SPN dat meer kinderen een kans krijgen om hiervan gebruik te maken. Zo is de stap naar het basisonderwijs voor kinderen kleiner.  SPN informeert ouders graag over de wijziging. Wilt u weten wat bovenstaande voor uw situatie  gaat betekenen dan kunt u mailen naar info@peuterspeelzalennieuwkoop.nl.